Adsorbční odvlhčovače DST Seibu Giken

Základním funkčním prvkem adsorbčních odvlhčovačů DST je rotor se silikagelovým povrchem D-Max od špičkového světového výrobce Seibu Giken. Patentovaná konstrukce voštinového rotoru zaručuje maximální účinnost až do teploty rosného bodu –70°C. Vysoká povrchová odolnost zaručuje provoz bez úletu částic a dlouhodobou účinnost rotoru. Rotory je možné čistit mokrou cestou bez ztráty účinnosti, v naprosté většině případů si rotory Seibu Giken i po 10ti letech provozu zachovávají při správném zacházení 90% původní účinnosti.

Typy rotorů DST Seibu Giken

D-Max – nejnovější generace silikagelových rotorů, která navazuje na osvědčené rotory SSCR, bez úletu, maxiální účinnost a trvanlivost, možnost mokrého čištění
D-Max H – hygienický rotor s baktericidním povrchem pro náročné aplikce ve zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu
D-Max CI – odvlhčovací rotor pro aplikace, které vyžadují provedení 100% bez silikonu
SZCR – zeolitový rotor pro extrémně nízké hodnoty odvlhčení až na teplotu rosného bodu –120°C a odolností pro vysoké regenerační teploty 

Způsob zapojení

Consorb – standardní zapojení pro odvlhčování vzduchu s vysokým obsahem vlhkosti při nízkých regeneračních teplotách
Recusorb – účinné využití zbytkového tepla při regeneraci umožňuje dosažení nižší výstupní vlhkosti při menším ohřevu vystupujícího suchého vzduchu
Aquasorb – vychází ze zapojení Consorb. Část vstupujícího chladného a vlhkého vzduchu prochází kondenzátorem, kde vysráží nadbytečnou vlhkost z uzavřeného okruhu regeneračního vzduchu. Odvlhčovač tak nepotřebuje samostatný výdech regeneračního vzduchu, vlhkost se odvádí formou kondenzátu.
Econosorb – pro regeneraci se používá tepla z kondenzátoru tepelného čerpadla. Předchlazením vstupujícího vlhkého vzduchu na výparníku se zvyšuje účinnost odvlhčování. Vynikající energetická účinnost snižuje nároky na 1/4 obvyklého příkonu adsorbčního odvlhčování.
Frigosorb – vstupující vlhký vzduch je nejprve ohříván pro účel regenerace. Po vyvázání vlhkosti v regeneračním sektoru rotoru je vzduch ochlazen na výparníku a odvlhčen kondenzačním principem před konečným průchodem odvlhčovacím sektorem rotoru. Patentovaný princip Frigosorb se obejde bez samostatného výdechu vlhkého regeneračního vzduchu. Oproti obvyklému příkonu adsorbčního odvlhčovnání je spotřeba energie pouze 1/3.

Regenerace silikagelu

Při pomalém otáčení prochází postupně rotor D-Max nasycený vzdušnou vlhkostí regeneračním sektorem, kde je vystaven proudu horkého vzduchu o teplotě až 140°C. Pro regeneraci se používají elektrické ohřívače (polovodičové nebo odporové), parní, plynové nebo horkovodní. Hybridní odvlhčovače DST Frigosorb a DST Econosorb využívají teplot z tepelného čerpadla. Pro vybrané odvlhčovače je možnost kombinovaného ohřevu (vodní+ elektrický).

Konstrukce odvlhčovačů

Pro malé výkony do vzduchového průtoku 750 m3/h ( řady DR, DC, R) se používá skříňová konstrukce z nerez oceli s elektrickým ohřevem. Pro střední a velké jednotky se používá panelová konstrukce z žárově pozinkovaného plechu nebo nerez oceli. Odvlhčovače řady DST Flexisorb, Econosorb a Frigosorb používají sendvičovou konstrukci s hliníkovým profilem.

Rotorové kazety

Pro vestavbu do klimajednotek dodáváme samostatné kazety DST RU s rotorem, pohonem a převodovkou. Pro velikosti RU 60 – 102 se používá nerezový rám, pro velikosti RU 122 – 242 rám z anodizovaného hliníku. Konstrukce umožňuje zapojení rotoru jak systémem Consorb (60/40, 75/25), tak i Recusorb.

Regulace výkonu

Malé odvlhčovače řady DR a DC, které používají polovodičový ohřívač, lze snadno regulovat škrcením průtoku regeneračního vzduchu. Střední a velké odvlhčovače lze regulovat jedno- či dvoustupňovým hygrostatem, binárně (stupňovitě) nebo lineárně od externího signálu nebo vlastního regulátoru. V nabídce je komunikace s BMS /Modbus. Regulaci velkých zařízení lze doplnit o řízení průtoku pomocí frekvenčních měničů.

PRODUKTY