Condair Optisorp

Parný distribučný systém pre krátke rozptylové vzdialenosti

Záruka najkratších zvlhčovacích zón
Ideálna zvlhčovacia zóna by mala byť krátka. Priestor na umiestnenie distribútorov v potrubí je podľa praktických skúseností stále menší. Dĺžka zvlhčovacích komôr klíma jednotiek je vyžadovaná čo najkratšia. OptiSorp v kombinácii s parnými zvlhčovačmi Condair EL, RS, GS teraz umožňuje dosiahnutie minimálnych rozptylových vzdialeností. Pokiaľ sa nerozptýlená para dostane do kontaktu s prekážkami ako steny oblúkov, ventilátory, vykurovacie a chladiace výmenníky alebo filtre, dochádza k vzniku kondenzátu. Následkom môžu byť škody spôsobené vlhkosťou, koróziou alebo dokonca hygienické problémy. Na trvalo vlhkých miestach nastávajú ideálnymi podmienky pre rast mikroorganizmov.
OptiSorp ponúka riešenie
Zvlhčovacia zóna je až 4× kratšia oproti bežným distribútorom.
Určenie zvlhčovacej zóny
Dostatočná vzdialenosť na rozptýlenie pary vo vzduchu v potrubí (rozptylová vzdialenosť zvlhčovacej zóny) je dôležitým predpokladom pre kvalitné zvlhčovanie. Na výber systému OptiSorp slúžia návrhové tabuľky alebo softvér.
Prevedenie
Nerez oceľ v kombinácii s vysoko odolným plastom. Pripojenie na parné zvlhčovače Condair EL, RS, GS .
Patentované trysky pre jadro prúdu zaisťujú výstup pary bez kondenzátu
Patentované trysky pre jadro prúdu odoberajú paru zo stredu rozvodnej trubice – z oblasti, kde je para horúca a bez kondenzátu. Týmto spôsobom je zaistené, že vzduchové vedenie za systémom rozvodu zostáva suché

tryska optisorb

PRODUKTY