Condair EL

Elektródové vyvíjače

Najnovšia technológia a dlhoročná tradícia zvlhčovačov Condair zaručuje vysokú prevádzkovú spoľahlivosť pri nízkych prevádzkových nákladoch. Pri konštrukcii zvlhčovača je dôsledne kladený dôraz na dlhú životnosť, jednoduchú obsluhu a servis. Zvlhčovač je vyrobený s ohľadom na najnovšie trendy v ochrane životného prostredia. K dispozícii sú zvlhčovače Condair EL s parným parným výkonom od 5 do 180 kg/h (nad 45 kg/h Link-Up systém). Pripojenie vody na zvlhčovači spĺňa DVGW DIN13076.

Elektródový princíp ohrevu
Prirodzená vodivosť pitnej vody umožňuje priechod prúdu medzi elektródami. Regulácia výkonu sa vykonáva automaticky zmenou hĺbky ponorenia elektród.

Riadiaci systém a ochrana proti peneniu
Mikroprocesorová regulácia s veľkoplošným dotykovým LCD s menu v slovenčine slúži na nastavenie prevádzkových hodnôt zvlhčovača. Zaisťuje adaptáciu na aktuálnu kvalitu vody, vyhodnocuje poruchové prevádzkové stavy a aktivuje autokorekčné funkcie vrátane ochrany proti peneniu. Plynulú reguláciu parného výkonu v rozsahu 20–100% zaisťuje štandardne vstavaný PI regulátor (vr. výstupu 24 V pre napájanie čidla vlhkosti). Condair EL štandardne obsahuje relé spätného hlásenia prevádzkových stavov, kartu reálneho času, rozhrania pre RS485 Modbus a BacNet. Na vyžiadanie je možné dodať príslušenstvo pre vzdialenú diagnostiku. Všetky prevádzkové nastavenia sú uložené v pamäťovej karte SIM. Zoznam prevádzkových a poruchových stavov je možné uložiť cez rozhranie USB do PC.

Odkalovanie vyvíjacej nádoby
Odparovaním vody sa zvyšuje koncentrácia minerálnych látok vo vode a rastie jej vodivosť. Aby koncentrácia neprekročila maximum a aby nedošlo k nežiaducemu nárastu prúdu, odkaľuje sa automaticky časť vyvíjacej nádoby a nahrádza sa čerstvou vodou. Odkalovanie zaisťuje vypúšťacie čerpadlo, ktoré presne riadi množstvo vypúšťanej vody. Ako zvláštne príslušenstvo je možné dodať sadu na chladenie vypúšťanej vody pod 60 °C.

Odstraňovanie vodného kameňa z vyvíjacej nádoby
Condair EL je štandardne vybavený čistiteľnou vyvíjacou nádobou s výmennými elektródami. Teplotne stabilizovaný materiál umožňuje opakované čistenie nádoby pri životnosti min. 5000 prevádzkových hodín. Vyvíjacia nádoba je vybavená sitom, čo zaručuje dôslednú ochranu odpadu budovy pred zanesením sedimentom. Výmenné elektródy, vyrobené zo zosilneného materiálu, je možné mechanicky očistiť a opakovane použiť. Čistiteľná vyvíjacia nádoba a výmenné elektródy zaručujú užívateľovi výrazné zníženie nákladov na prevádzku a údržbu zvlhčovača. Na prianie je možné tiež dodať jednorazovú vyvíjaciu nádobu.

Distribúcia pary

  • Nerezové parné distribučné trubice pre horizontálnu alebo vertikálnu montáž pre nepriame zvlhčovanie.
  • Ventilátorové nástavce FAN pre priame vlhčenie priestoru.
  • Optisorp, kombinovaný distribútor pre maximálne skrátenie rozptylovej vzdialenosti v komorách klimajednotiek alebo v potrubí skracuje rozptylovú vzdialenosť pary až na 1/4 pôvodnej hodnoty.

Voliteľné príslušenstvo

  • kompenzátor tlaku v potrubí od 1500 do 3000 Pa
  • montážna lišta pre jednoduchú inštaláciu
  • kanálové / priestorové čidlo vlhkosti
  • prevádzkový / bezpečnostný hygrostat
  • čidlo tlakovej diferencie

PRODUKTY