ÚPRAVNE VODY -REVERZNÁ OSMÓZA

pre parné zvlhčovače RS, GS a adiabatické zvlhčovače DL a ME

Samotné zmäkčovanie vo väčšine prípadov na účely zvlhčovania nepostačuje. Zmäkčená voda sama o sebe vyvoláva napr. u parných vyvíjačov rad negatívnych prevádzkových javov. Preto sa používa viacstupňová úprava vody s využitím membrán reverznej osmózy. Reverzná osmóza je určená pre parné zvlhčovače Mk5, CS a GS, adiabatické zvlhčovače DL a adiabatické odparovacie zvlhčovače/chladiče vzduchu ME.

Úpravu vody pre zvlhčovanie rieši obvykle vstupná filtrácia, zmäkčovanie a reverzná osmóza. Vstupná filtrácia býva doplnená o uhlíkový filter, filter železitých zlúčenín či pieskový filter. Skladba úpravne vody musí vždy vychádzať z lokálnych podmienok a konkrétnych požiadaviek navrhovaného zariadenia.

Použitím upravenej vody sa znižujú náklady na údržbu zariadenia a na spotrebný materiál. Niektoré zariadenia je možné prevádzkovať výhradne s použitím dokonale čistej vody z reverznej osmózy.

PRODUKTY